Politiki lyra, představuje lyru, tedy smyčcový nástroj hruškovitého tvaru, který se vyvinul patrně z lyry byzantské. Turci nástroj označují jako klasik kemençe a používají jej jak v osmanské klasické tvorbě, tak v lidové hudbě. Obecně je lyra v řecké hudbě hojně rozšířená a v současnosti se vyskytuje v pěti variantách. Krom již zmíněné lyry konstantinopolské, existuje také thrácká lyra (tzv. liura), která tvarem připomíná bulharskou gadulku. Dále existuje ostrovní dodekanéská lyra a konečně pak krétská lyra. Speciální typ, který se tvarem liší se vyskytuje v oblasti černého moře a je označován jako pontská lyra. Lyra se výrábí z jednoho kusu ovocného dřeva, a to tak, že se vydlabe ozvučný otvor, který se poté překryje deskou rezonančního dřeva, na který přijde kobylka opřená o špalíček (duše) přímo se dnem nástroje. Nástroj je laděn do otevřeného ladění, tj. d-a-d.

Literatura:
[1] KALOMOIRIS, Manolis. Organognosia. Athény : Michail Gaitanou, 1967. 64 s. ISBN W399960006.
[2] MALIARAS, Nikos. Byzantina mousika organa. Athény : Nakas, 1997. 87 s. ISBN 978-960-7554-44

Comments are closed.