Housle, jakožto jeden z nejrozšířenějších evropských nástrojů, se samozřejmě používají i v Řecku, a to jak na pevnině tak na ostrovech. “Řecké” housle mají svůj původ v Itálii, která je považována za kolébku evropského houslařství. K rozšíření houslí do jisté míry vedl i fakt, že Italové dlouhou dobu ovládali některé řecké ostrovy, např. Kréta, Rhodos, Kerkira nebo Zakynthos. Obliba houslí vzrostla i u Řeků žijících na území dnešního Turecka (především v oblastech velkých měst jako Istanbul a Izmir), kde housle začaly nahrazovat původní lyru. V současnosti se v Řecku vyučuje jak klasický západní styl houslové hry, tak lidový styl, který se ale liší oblast od oblasti v závislosti na místní tradici. Housle se i v Řecku ladí po kvintách, tj. na g-d-a-e.

Literatura:
[1] KALOMOIRIS, Manolis. Organognosia. Athény : Michail Gaitanou, 1967. 64 s. ISBN W399960006.
[2] MALIARAS, Nikos. Byzantina mousika organa. Athény : Nakas, 1997. 87 s. ISBN 978-960-7554-44

Comments are closed.