Kaval představuje tradiční chromatickou flétnu, rozšířenou v oblastech Srbska, Makedonie, Azerbajdžánu, Turecka, Bulharska, Rumunska, Albánie, Kosova a Řecka. Jedná se o flétnu otevřenou z obou stran, která má 8 otvorů (7 v předu, 1 ze spodu). Zvuj vzniká rozkmitáváním sloupce vzduchu, který se láme o hranu naústku píšťaly. Původ kavalu je nejasny, pravděpodobně se však vyvinul pravděpodobně z perské bambusové flétny. Obecně se jedná o pastevecký nástroj, který se používá především v horských oblastech. V Turecku kaval pronikl i do “klasické osmanské” hudby, kde se používá pro hraní hlavní melodie. Kaval se obvykle vyrábí z třešňového nebo meruňkového dřeva a povrch se zpracovává leštěním a impregnací olejem. V Bulharsku a Makedonii se kaval původně vyráběl z jednoho kusu dřeva, na konci 19. století ale převážila trojdílná “skládací” varianta.

Literatura:
[1] KALOMOIRIS, Manolis. Organognosia. Athény : Michail Gaitanou, 1967. 64 s. ISBN W399960006.
[2] MALIARAS, Nikos. Byzantina mousika organa. Athény : Nakas, 1997. 87 s. ISBN 978-960-7554-44

Comments are closed.